Jest to wspólna strona internetowa:

Aulamed GmbH
Lohbachstraße 30
42553 Velbert

Jest to wspólna strona internetowa:

Aulamed GmbH
Lohbachstraße 30
42553 Velbert

Kierownictwo: Katharina Koj

Telefon: + 49 2053 492 26 21
Faks: + 49 2053 492 26 25
E-mail: velbert@aulamed.de

Sąd rejestrowy: Wuppertal
Numer rejestrowy: HRB 27419
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27 ustawy o podatku obrotowym: DE307105577

Odpowiedzialny organ nadzorczy
Agencja pracy Düsseldorf
40180 Düsseldorf

— — — — — —

Aulamed GmbH
Rotebühlplatz 31
70178 Stuttgart, Niemcy

Kierownictwo: Matthias Nannarone

Telefon: + 49 711 633 654 33
Faks: + 49 711 633 654 39
E-mail: stuttgart@aulamed.de

Sąd rejestrowy: Stuttgart
Numer rejestrowy: HRB 758376
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym: DE308530540

Właściwy organ nadzorczy: 
Agencja pracy Nürnberg
90300 Norymberga

— — — — — —

Aulamed GmbH 
Hochstraße 17
60313 Frankfurt

Kierownictwo: Mathias Pritzkow

Telefon: + 49 69 210 286 40
Faks: + 49 69 210 286 42
E-mail: frankfurt@aulamed.de

Sąd rejestrowy: Frankfurt nad Menem
Numer rejestrowy: HRB 106772
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27a ustawy o podatku obrotowym: DE309258394

Odpowiedzialny organ nadzorczy
Agencja pracy Düsseldorf
40180 Düsseldorf

— — — — — —

Aulamed GmbH
Wachtstrasse  30-31
28195 Bremen

Kierownictwo: Matthias Nannarone

Telefon: + 49 421 322 543 98
Faks: + 49 421 200 792 23
E-mail: bremen@aulamed.de

Sąd rejestrowy: Brema
Numer rejestrowy: HRB 33144 HB
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27 a ustawy o podatku obrotowym: DE316846479

Właściwy organ nadzorczy:
Agencja Pracy Kiel
24131Kiel

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/arbeitnehmerueberlassung

Informacje dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Nazwa i siedziba ubezpieczyciela: 
Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin

Obszar obowiązywania ubezpieczenia:
Niemcy

Rozstrzyganie sporów
Nie jesteśmy gotowi lub zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed organem arbitrażu konsumenckiego.

Disclaimer

Odpowiedzialność za treści
Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (niemiecka ustawa o telemediach) i ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Obowiązki usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają przez to nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy dotyczącej konkretnego naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiedzialny jest zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odnośników. Treści niezgodne z prawem nie były stwierdzane w momencie linkowania.
Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Linki takie zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu informacji o wszelkich naruszeniach prawa.

Prawa autorskie
Treści i materiały na tych stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każda forma komercjalizacji takiego materiału wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody  autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

O ile treści na tej stronie nie zostały utworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są odpowiednio uwzględniane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.