Filozofia naszej firmy

Jako dostawca usług personalnych w sektorze opieki zdrowotnej chcemy być miejscem, w którym ludzie spotykają się i angażują w dialog - zarówno dla kandydatów, pracowników, jak i pracodawców - a nie pełnić funkcję pośrednika. 

Świat pracy i życia podlega ciągłym zmianom, które również kształtują i zmieniają nasze stosunki pracy. Zmiany te są szczególnie widoczne w naszej roli jako dostawcy usług personalnych w sektorze opieki zdrowotnej. Rozumiemy wynikające z tego potrzeby i wyzwania oraz wiemy, jak najlepiej im sprostać: Nie tylko dzięki kompleksowej znajomości rynku i branży lub wyczuwaniu trendów, ale również dzięki empatii. 

Jako dostawca usług personalnych rozpoznajemy potencjał

Naszym zadaniem jako dostawcy usług personalnych w sektorze opieki zdrowotnej jest nie tylko pośrednictwo w przypadku pracowników i klientów, ale także przyczynianie się do zapewnienia harmonii pomiędzy światem pracy i życia. Naszym celem jest wspieranie zarówno pracodawców, jak i pracowników w przyszłościowy i zrównoważony sposób oraz pogodzenie ich potrzeb. Jako dostawca usług personalnych w dziedzinie medycyny jesteśmy do dyspozycji naszych pracowników i klientów przez całą dobę - we wszystkich sprawach i pod każdym względem.

Jako dostawca usług personalnych w sektorze opieki zdrowotnej wiemy, że wszystkie obszary sektora opieki zdrowotnej wymagają szczególnie wysokiego stopnia wrażliwości, uwagi i opieki, zwłaszcza w kontaktach z ludźmi. Nasze wewnętrzne zarządzanie jakością zapewnia transparentność i spójność dla wszystkich zaangażowanych stron.

Aulamed - zawsze dla Ciebie!