1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią uproszczony przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na Państwa osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane? 
Z jednej strony Państwa dane są gromadzone, kiedy je nam Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzana jest strona internetowa. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że strona jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie mają Państwo prawa do swoich danych? 
W każdej chwili przysługuje prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Przysługuje również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili można skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają na identyfikację osoby. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez pocztę elektroniczną) może być narażona na luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

Aulamed GmbH
Lohbachstraße 30
42553 Velbert

Telefon: + 49 2053 492 26 21
E-Mail: velbert@aulamed.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili można odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia pozostaje nienaruszona wskutek tego wycofania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do wydania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie zgody lub w ramach realizacji umowy, sobie lub osobie trzeciej we wspólnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.
W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W każdej chwili można skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące danych osobowych.

Sprzeciw wobec maili reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku publikacji stopki do przesyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub w przypadku wysyłki spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies
Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookies nie uszkadzają komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. pliki sesyjne Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie.

Można tak ustawić swoją przeglądarkę, aby być informowanym o ustawieniach plików cookies i zezwalać na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookies w określonych przypadkach lub ogólnie wykluczać je i włączać automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookies są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do realizacji określonych funkcji, których Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie wolnego od błędów i zoptymalizowanego świadczenia usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania) są przechowywane, są one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy
Jeżeli wyślą Państwo do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania wraz z danymi kontaktowymi, które tam podano, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu cofnięcia pozostaje nienaruszona przez wycofanie.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas o ich usunięcie, cofną swoją zgodę na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4) Pluginy i narzędzia

Czcionki Google Web Fonts
Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że do naszej strony internetowej uzyskano dostęp za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer będzie korzystał ze standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie www.developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google
Ta strona korzysta z usługi map Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby móc korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest przechowywanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na przesyłanie danych.
Korzystanie z Google Maps pozostaje w  interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Bootstrap CSS
Używamy plików CSS od dostawcy NetDNA, LLC (3575 Cahuenga Blvd. West, Suite 330, Los Angeles, CA 90068, USA; "MaxCDN"). Służy to jednolitej reprezentacji czcionek. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odwiedzając stronę internetową, oferent jest świadomy, że do strony internetowej uzyskano dostęp poprzez  adres IP.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności oferenta. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności: https://www.maxcdn.com/legal/#privacy.